Relevante wetgeving

De bodemwetgeving in Vlaanderen steunt op twee pijlers:

  • het Bodemdecreet vormt de basis;
  • het uitvoeringsbesluit Vlarebo (Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering en -bescherming) voert het decreet uit.

De bodemwetgeving, evenals alle andere Vlaamse milieuwetgeving, is integraal terug te vinden op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving.

Uitgebreide toelichting m.b.t. de bodemwetgeving en de praktische toepassing ervan vindt u ook op de website van de OVAM.