Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

VLABOTEX heeft als missie het uitbouwen van een kennis- en adviescentrum voor de bodemproblematiek van de droogkuissector in Vlaanderen en het op een efficiƫnte en professionele manier aanpakken van de overwegend historische bodemverontreiniging in deze sector. VLABOTEX biedt een oplossing voor de overwegend historische bodemverontreiniging in de droogkuissector in Vlaanderen door enerzijds te voorzien in een financieel haalbare oplossing via de fondswerking, en door anderzijds de droogkuisbedrijven de kans te geven hun saneringsplicht en alle daaruit volgende verplichtingen over te dragen aan VLABOTEX. Daarnaast stelt VLABOTEX tevens elk jaar een algemeen bodempreventieplan (ABP) op voor de hele sector om het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen.

Activiteiten

VLABOTEX heeft als hoofdtaken:

  1. via de fondswerking voorzien in een financieel haalbare oplossing voor de problematiek van de overwegend historische bodemverontreiniging, tot stand gekomen ten gevolge van een (actieve of stopgezette) droogkuisactiviteit;
  2. coƶrdineren van de sanering van andere dan droogkuis gerelateerde bodemverontreiniging voor zover deze is aangetroffen op een grond waar eveneens een droogkuis gerelateerde verontreiniging aanwezig is;
  3. opmaken van het wettelijk verplicht sectoraal algemeen bodempreventieplan (ABP);
  4. verlenen van advies voor preventie, beheersing, onderzoek en sanering van bodemverontreiniging.