Overheid

Het beheer van VLABOTEX is onderworpen aan de controle van de Vlaamse overheid. De OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) in het bijzonder vervult de taak van permanent waarnemer.