Informatie voor aannemers

Hieronder vindt u VLABOTEX-documenten die bedoeld zijn voor aannemers en bodemsaneringsdeskundigen.

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken in de periode 2021 tot en met 2024 op (voormalige) droogkuislocaties door middel van civieltechnische en klassieke in situ bodemsaneringstechnieken: